Την Πέμπτη 20 Ιουνίου από ώρα 11:00 έως 14:00 θα επιδοθεί η βαθμολογία των μαθητών Α΄και Β΄ τάξης του Λυκείου στους γονείς και κηδεμόνες τους. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.