Η επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα την Λάρισα,  θα δέχεται τους υποψηφίους από την  Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019  εκτός Σαββάτου και Κυριακής 22-23 Ιουνίου 2019 στο Ε. Α. Κ.  Λάρισας (Αλκαζάρ) και ώρες 07:30π.μ. – 11:00π.μ., σύμφωνα με το συνημμένο  πρόγραμμα:

Κατά την προσέλευσή τους στην Αρμόδια Επιτροπή, οι Υποψήφιοι  θα πρέπει να έχουν μαζί τους:   

                              Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

  1. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ (πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού, συνοδευόμενη απαραίτητα με γνωμάτευση).
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ
  3. ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (συνοδευόμενο με γνωμάτευση του ιατρού.)
  4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.
  5. ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ από το Λύκειο όπου αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός του Υποψηφίου. Οι Ιατρικές Βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή και από Ιδιώτη Ιατρό. Οι Ιατρικές Εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
  1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες

                                                        ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

 1) Δρόμος 400 μ.

2) Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,

3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες  βαθμολογείται η καλύτερη και

4) Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

 

                                                               ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1) Δρόμος 200 μ.

2) Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,

3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη, και

4) Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

 

Τα αγωνίσματα (αγοριών – κοριτσιών) θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Οι υποψήφιοι με αίτησή τους, στην εξεταστική επιτροπή δηλώνουν τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα της κατηγορίας τους,  στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους .

Διευκρινίζεται ότι, δεν επιτρέπεται η Εξέταση του Υποψηφίου σε περισσότερες από μία Επιτροπές.

 Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων από 18 και 19,20  Ιουνίου 2019 αντίστοιχα  ,όπως και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 21 Ιουνίου μέχρι και 2 Ιουλίου 2019  εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης του στο ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης, από αυτή του ειδικού μαθήματος Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2414400093-94.

Επισημαίνεται ότι δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 και υπάρχουν τα ατομικά τους στοιχεία στη βάση δεδομένων , καθώς δήλωσαν τη συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. όταν υπέβαλαν Αίτηση Δήλωση έτους 2019.

   Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, δεν έχουν την δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση και το πρόγραμμα των αγωνισμάτων