Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε’ και ΣΤ’ Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων μας εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, εφαρμόζοντας τη διερευνητική μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση, με σκοπό να γιορτάσουν την ιδέα της πολυγλωσσίας αλλά και να καλύψουν τις μαθησιακές τους ανάγκες μέσα από την προσωπική έρευνα. Σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς της Αγγλικής, της Γαλλικής, της Γερμανικής Γλώσσας και των Εικαστικών, τα παιδιά κατανόησαν βιωματικά την πολυγλωσσία ως δεξιότητα επιβίωσης στον σύγχρονο κόσμο ενώ είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν αυτή τη διεθνή γιορτή μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες με γνώμονα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους αλλά και την προσωπική τους απόλαυση.