Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας FCE (100% επιτυχία).  Τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.

 

                                     FCE  (Μάιος 2017)

1 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Grade B
2 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΛΙΛΗ  Grade A
3 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Grade C
4 ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Grade B
5 ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΦΑΙΗ  Grade A
6 ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΣΕΝΙΑ  Grade B
7 ΚΟΤΟΥΜΠΑ ΗΛΙΑΝΑ  Grade C
8 ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  Grade B
9 ΞΟΜΑΛΗ ΔΟΜΝΑ  Grade A
10 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ  Grade C
11 ΤΣΙΟΓΓΑ ΦΑΙΗ  Grade A
12 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ  Grade C