Συγχαίρουμε θερμά το Νίκο Πλακοπίτη, υποψήφιο του Λυκείου μας με το παλαιό σύστημα, ο οποίος εισάγεται πρώτος (από τους υποψηφίους του παλαιού συστήματος) στην Ιατρική Αθηνών και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης (19,57  –  19630 μόρια) από όλους τους υποψηφίους του παλαιού συστήματος πανελλαδικά!

Συγχαρητήρια Νίκο και καλές σπουδές!