Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ν.Μπακογιάννη με τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Βουλή των εφήβων» που προάγει την ευαισθητοποίησή και υγιή πολιτικοποίηση των νέων και παρακολουθώντας τα γεγονότα της επικαιρότητας, έκριναν αναγκαία τη σύνταξη αυτού του ψηφίσματος το οποίο εκφράζει τις απόψεις και ανησυχίες τους.

Η μαθητική κοινότητα
έχοντας σφαιρική ενημέρωση και πλήρη εικόνα για το θέμα και γνωρίζοντας προηγούμενες υπογεγραμμένες συμβάσεις που αναφέρουν και προσδιορίζουν τις σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας και το ιστορικό τους υπόβαθρο και αναλογιζόμενη τη σημασία διαφύλαξης της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

1.Καταδεικνύει την αναγκαιότητα επαναφοράς της ειρήνης στα Ουκρανικά εδάφη.

2.Υποστηρίζει την καταστολή των Ρωσικών στρατευμάτων και ειρηνική προσέγγιση του ζητήματος μέσω των διπλωματικών σωμάτων κάθε χώρας.

3.Ενθαρρύνει τη στήριξη προσφύγων από το κράτος πρόνοιας σε όλες τις χώρες και την ομαλή ένταξη αυτών στις χώρες υποδοχής

4.Τονίζει την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα από δωρεές σε Μ.Κ.Ο που υποστηρίζουν τον άμαχο ουκρανικό πληθυσμό.

5.Καλεί τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης να διακόψουν την προώθηση προπαγανδιστικών πληροφοριών κι αβάσιμων στοιχείων που αποπροσανατολίζουν τους απλούς πολίτες και δυσκολεύουν την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των νέων.

6.Ενθαρρύνει όλους τους νέους και όλες τις μαθητικές κοινότητες να αναλάβουν ενεργό δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης.

Εισηγήτρια: Κούγκουλου Βασιλική (Μαθήτρια Β’ Λυκείου)