Τα 3 τμήματα της Ε’ Τάξης δημιούργησαν στο μάθημα της φυσικής τους δικούς τους «Φωτεινούς Παντογνώστες» ακολουθώντας το σύνθημα «Μαθαίνουμε Παίζοντας!».

Έτσι το Ε’1 έφτιαξε «Φωτεινό Παντογνώστη» με θέμα «Νησιά της Ελλάδας», το Ε’2 με θέμα «Βουνά και Ποτάμια της Ελλάδας» και το Ε’3 «Νομοί της Ελλάδας».

Για την κατασκευή των επιτραπέζιων παιχνιδιών οι μαθητές ακολούθησαν τα παρακάτω βήματα:

  • Συνέλεξαν φωτογραφίες
  • Έκοψαν τα καλώδια
  • Έφτιαξαν την κατάλληλη συνδεσμολογία

Ακολούθησε η δημιουργία ομάδων και το παιχνίδι ξεκίνησε!