Εμπνεόμαστε από το έργο «Ομόκεντροι κύκλοι» του WassilyKandinsky και δημιουργούμε φθινοπωρινά δέντρα.

Α΄ Τάξη

  • Με τη βοήθεια του αρνητικού χώρου δημιουργούμε φθινοπωρινά δέντρα.

Β΄ Τάξη

 

  • Δημιουργούμε φθινοπωρινά δέντρα με την τεχνική του κολλάζ.

Β΄ Τάξη

  • Μαθαίνουμε τα θερμά και τα ψυχρά χρώματα.

Γ΄ Τάξη

  • Μελετάμε βασικούς κανόνες προοπτικής στο έργο «Ο δρόμος με τις λεύκες» του Vincent Van Gogh και δημιουργούμε τα δικά μας φθινοπωρινά τοπία.

Δ΄ Τάξη

  • Δημιουργούμε τοπία με σιλουέτες στο ηλιοβασίλεμα.

Δ΄ Τάξη

  • Δημιουργούμε φθινοπωρινά τοπία με την τεχνική του αντικατοπτρισμού.

Ε΄ Τάξη

  • Δημιουργούμε τρισδιάστατα δενδρόσπιτα.

ΣΤ΄ Τάξη