Κατεβάστε το πρόγραμμα excel,  ενεργοποιείστε τις μακροεντολές του excel και υπολογίστε με ακρίβεια τα μόριά σας σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Πρόγραμμα υπολογισμού μορίων υποψηφίων