Με αφορμή την αναστολή λειτουργίας των Σχολείων σε όλη τη χώρα δόθηκε παράταση στην υποβολή των δηλώσεων για συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις Γλωσσομάθειας Starters,Movers,Flyers και ΚΕΤ. Επομένως όσοι από τους μαθητές μας ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους κατά την επιστροφή μας στο σχολείο μετά τη λήξη της αναστολής λειτουργίας.