Συμμετέχοντας στην Πανελλήνια δράση που διοργανώθηκε από την ΠΑΝΕΚΦΕ πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Σχολείου μας το πείραμα του Ερατοσθένη με τη συμμετοχή μαθητών της ΣΤ’ Τάξης.
 
  Οι μαθητές εκτελώντας το πείραμα κατά την εαρινή ισημερία (21 Μαρτίου), την ώρα που ο ήλιος μεσουρανεί (12:37), μέτρησαν το μήκος της ράβδου και το μήκος της σκιάς της. Στη συνέχεια, με δεδομένη την απόσταση της αυλής του Σχολείου μας από τον ισημερινό υπολόγισαν την ακτίνα της Γης ίση με 6398km με μικρή απόκλιση από την πραγματική τιμή (6371km).