Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Γλώσσας και της Κοινωνικής Αγωγής και μέσα σε δημοκρατικό κλίμα οι μαθητές αποφάσισαν τη διενέργεια μαθητικών εκλογών για την ανάδειξη του Προεδρείου της Τάξης.

  Και η προετοιμασία άρχισε με την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος κάθε υποψηφίου στην αυλή του Σχολείου μας. Όλοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ομιλίες και είναι έτοιμοι να επιλέξουν τους εκπροσώπους της Τάξης τους για τη χρονιά 2020-2021.