Σας ενημερώνουμε πως έχουν αναρτηθεί τα σημειώματα με τα σχολικά εφόδια που χρειάζεται κάθε μαθητής του Δημοτικού Σχολείου μας ανά τάξη, ώστε οι γονείς να μπορούν να τα προμηθευτούν έγκαιρα χωρίς πίεση χρόνου.

Α΄ΤΑΞΗ 2020-2021

Β΄ΤΑΞΗ 2020- 2021

Γ΄ΤΑΞΗ 2020 -2021

Δ΄ΤΑΞΗ 2020 -2021

Ε΄ΤΑΞΗ 2020 -2021

ΣΤ΄ΤΑΞΗ 2020- 2021

 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021