Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων μας ενημερώθηκαν για τους τρόπους προφύλαξης σε περίπτωση σεισμού ,μελέτησαν με τους δασκάλους τους το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου που έχει καταρτιστεί βάσει των οδηγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συμμετείχαν με απόλυτη επιτυχία στην προσομοίωση που διοργανώθηκε από τους υπεύθυνους του προγράμματος τηρώντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.