Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και στη γνωριμία με τον βυζαντινό πολιτισμό οι μαθητές της Ε’ τάξης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Περιήγηση στα μνημεία της πόλης» του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας κατά το οποίο είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα αρχαία, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της Λάρισας και μέσα από αυτά να γνωρίσουν καλύτερα της ιστορία της πόλης τους.