Στα πλαίσια του σχεδίου εργασίας (project), με θέμα “Η Θεσσαλία στα βυζαντινά χρόνια”, οι μαθητές της Ε΄ Τάξης περιηγήθηκαν σε βυζαντινά μνημεία της πόλης μας και ανά ομάδα παρουσίασαν στους συμμαθητές τους εργασία σχετική με το μνημείο που είχαν επιλέξει.