Στα πλαίσια του σχεδίου εργασίας (Project) με θέμα “Η Θεσσαλία στα βυζαντινά χρόνια”, οι μαθητές της Ε’ τάξης περιηγήθηκαν σε βυζαντινά μνημεία της πόλης μας και ανά ομάδα παρουσίασαν στους συμμαθητές τους εργασία σχετική με το μνημείο που είχαν επιλέξει.