Την Πέμπτη 14 Μαρτίου με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα του π=3.14… και στο πλαίσιο του μαθήματος των Μαθηματικών οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης συμμετείχαν σε δημιουργικές δράσεις με στόχο να γνωρίσουν τα μυστικά του π.