Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος οι μαθητές της Δ’ Τάξης προσεγγίζουν διαθεματικά το “νερό”.
 
   Ανακαλύπτουν το υπέρτατο αυτό αγαθό στις γωνιές του πλανήτη μας κι ευαισθητοποιούνται για την ανάγκη προστασίας του. Οι μαθητές, λοιπόν, είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με τη δασκάλα της Φυσικής σχετικά με το πολύτιμο αυτό στοιχείο αναγνωρίζοντας τις μορφές με τις οποίες απαντάται στη φύση και να ανακαλύψουν τον συνεχή κύκλο του νερού.