Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκδόθηκαν τέσσερα ενημερωτικά φυλλάδια με θέμα την προστασία των ανηλίκων από το διαδίκτυο αλλά και από κάθε είδους κακοποίηση. Παρακαλούμε όλα τα παιδιά και τους γονείς τους να ενημερωθούν για τα πολύ σοβαρά θέματα που αναφέρονται σε αυτά.