Για τη νέα σχολική χρονιά 2021-22 οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων είναι απαραίτητο να προμηθευτούν εγκαίρως όλα τα εφόδια που χρειάζονται για τα μαθήματά τους.

  Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τα εφόδια ανά τάξη και όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Α΄ΤΑΞΗ 2021 2022

Β΄ΤΑΞΗ 2021 2022

Γ΄ΤΑΞΗ 2021 2022

Δ΄ΤΑΞΗ 2021 2022

Ε΄ΤΑΞΗ 2021 2022

ΣΤ΄ΤΑΞΗ 2021 2022