Για τη νέα σχολική χρονιά 2021-22 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης είναι απαραίτητο να προμηθευτούν εγκαίρως όλα τα εφόδια που χρειάζονται για το μάθημα της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τα αντίστοιχα εφόδια:

ΕΦΟΔΙΑ Ε’ ΤΑΞΗ ΓΑΛΛΙΚΑ 2021-2022

ΕΦΟΔΙΑ Ε’ ΤΑΞΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2021- 2022

ΕΦΟΔΙΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΓΑΛΛΙΚΑ 2021-2022

ΕΦΟΔΙΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2021- 2022