Για τη νέα σχολική χρονιά 2021-22 οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων είναι απαραίτητο να προμηθευτούν εγκαίρως όλα τα εφόδια που χρειάζονται για το μάθημα της αγγλικής γλώσσας.

 Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τα εφόδια ανά τάξη και όλες τις σχετικές πληροφορίες.

ΕΦΟΔΙΑ Α’ ΤΑΞΗ

ΕΦΟΔΙΑ Β’ ΤΑΞΗ

ΕΦΟΔΙΑ Γ’ ΤΑΞΗ ΠΑΛΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΦΟΔΙΑ Γ΄ΤΑΞΗ ΝΕΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΦΟΔΙΑ Δ’ ΤΑΞΗ ΠΑΛΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΦΟΔΙΑ Δ’ ΤΑΞΗ ΝΕΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΦΟΔΙΑ Ε’ ΤΑΞΗ

ΕΦΟΔΙΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ