Στα πλαίσια της διαρκούς ενημερωσης και κατάρτισης  του Εκπαιδευτικού μας  Προσωπικού, ο Τομέας Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου ενημερώθηκε για τις τρέχουσες μορφές εφαρμογής του κλασσικού αθλητισμού, μέσω παιγνιωδών μορφών ασκήσεων του προγράμματος “kid ‘s athletics” και των υπευθύνων καθηγητών Φυσικής Αγωγής του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Νομού Λάρισας.
Στην εφαρμογή του προγράμματος συμμετείχαν επιτυχώς η Δ ‘ και Ε’ Τάξη, όπου οι Γυμναστές,  μαζί με τους μαθητές εμπέδωσαν τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας και της εξάσκησης στον κλασικό αθλητισμό,  μέσω του  οργανωμένου παιχνιδιού.
IMG_20150227_121733405
IMG_20150227_122647370
IMG_20150227_123819872
IMG_20150227_130020666