Τα παιδιά των Νηπίων, με αφορμή τη θεματική ενότητα «Ο κύκλος του νερού»,  επισκέφτηκαν τις όχθες του ποταμού της πόλης μας. Εκεί  πραγματοποίησαν δράσεις που στόχευαν στην ευαισθητοποίηση τους και στην κατανόηση της αξίας του νερού ως πηγή ζωής.