Τα παιδιά των Προνηπίων και των Νηπίων, στα πλαίσια της θεματικής ενότητας “Γνωρίζω την πόλη μου”, ήρθαν σε επαφή με έργα ζωγράφων που απεικονίζουν την καθημερινότητα της πόλης.