Οι μαθητές της Α’ Τάξης προσέγγισαν τις έννοιες της Πατρίδας, της Ελευθερίας και της Ειρήνης μέσα από την επεξεργασία σχετικών λογοτεχνικών κειμένων, την απαγγελία ποιημάτων και τη δημιουργία ιστοριών με αντιπολεμικό περιεχόμενο. Με περηφάνια και σεβασμό στους ήρωες του 1940 παρέλασαν στην αυλή του Σχολείου αποδίδοντας, έτσι, τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την Ελλάδα.