Με τη συμπλήρωση δύο μηνών από τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης στην αγγλική γλώσσα, του πανεπιστημίου Cambridge , Starters, Movers, Flyers και ΚΕΤ, λάβαμε σήμερα τα αποτελέσματα που πραγματικά μας ενθουσίασαν. Μετά από συστηματική και στοχευμένη προετοιμασία, οι εκατό μαθητές του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων μας, έλαβαν μέρος στις εξετάσεις γλωσσομάθειας και έφεραν θαυμάσια αποτελέσματα αριστεύοντας στη συντριπτική πλειοψηφία τους. Τους ευχόμαστε επιτυχία και υψηλές επιδόσεις σε όλες τις γνωστικές τους δοκιμασίες!