Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας για τις κοινότητες και τους εμπορικούς συνεταιρισμούς στα χρόνια της Τουρκοκρατίας πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στα Αμπελάκια την Παρασκευή 10-11-2017.

images