Τιμώντας την ιστορία και το παρελθόν μας οι μαθητές του σχολείου μας παρακολούθησαν με τον απαραίτητο σεβασμό τις εκδηλώσεις που ήταν αφιερωμένες στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Την ευθύνη για την εκδήλωση που απευθυνόταν στις μεγάλες τάξεις είχε η Ε’ Δημοτικού, ενώ για τις μικρές τάξεις η Γ’ Δημοτικού.