Τα αγόρια της Ε’ τάξης συμμετείχαν στην εκδήλωση για τον Ολυμπισμό που διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, όπου σχολεία της πόλης μας παρουσίασαν δράσεις σχετικές με τον Ολυμπισμό. Η Ε΄τάξη πήρε μέρος με τη δράση “Όταν οι θεοί στεφάνωναν τους ανθρώπους”.

DSC00002

DSC00005

DSC00010

DSC00015