Α΄ τάξη: Ο χρωματικός κύκλος μάς διδάσκει τα βασικά και τα συμπληρωματικά χρώματα.

 

Α΄ τάξη: Στο πλαίσιο του μαθήματος των Μαθηματικών, ενότητα «Γεωμετρικά σχήματα», εμπνεόμαστε από τον Wassily Kandinsky και δημιουργούμε τα δικά μας έργα με σχήματα και γραμμές.

 

Β΄ τάξη: Εμπνεόμαστε από το έργο του Paul Klee «Το κάστρο και ο ήλιος» και δημιουργούμε το δικό μας κάστρο με γεωμετρικά σχήματα.

 

Β΄ τάξη: Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας στο μάθημα της Γλώσσας με το θέμα «Φθινόπωρο», δημιουργούμε φθινοπωρινά τοπία.

 

Γ΄ τάξη: Γνωρίζουμε τα θερμά και ψυχρά χρώματα.

 

Δ΄ τάξη: Εμπνεόμαστε από τα έργα της Sandra Silberzweig και δημιουργούμε τις αυτοπροσωπογραφίες μας.

 

Ε΄ τάξη: Δημιουργούμε φθινοπωρινά τοπία με αντικατοπτρισμό.

 

ΣΤ΄ τάξη: Μελετάμε τους κανόνες της προοπτικής.