Οι μαθητές της ΣΤ’ Τάξης στο πλαίσιο της ενότητας «Μουσεία» του γλωσσικού μαθήματος ζωντανεύουν στην αυλή του Σχολείου μας αρχαία ελληνικά αγάλματα και περνούν με δημιουργικόητα, φαντασία και ασφάλεια την ώρα των διαλειμμάτων τους.