Τη Δευτέρα 11/1/2016, οι κυρίες Χρύσα Δανιηλίδου και Χρύσα Λυμτσιούλη, καθηγήτριες της Οικιακής Οικονομίας και των Μαθηματικών αντίστοιχα, πραγματοποίησαν στο σχολείο μας διαθεματικό μάθημα με τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Το διαθεματικό μάθημα αφορούσε στην ενότητα «Οικογενειακός Προϋπολογισμός» του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας καθώς και στα προβλήματα, τις πράξεις και τα ποσοστά των μαθηματικών.

Στόχος της δράσης ήταν οι μαθητές να πρακτικοποιήσουν τις μαθηματικές γνώσεις τους συνδυάζοντάς αυτες με την οικονομική θεωρία του οικογενειακού προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό κλήθηκαν να συντάξουν πίνακες οικογενειακού προϋπολογισμού με εικονικά δεδομένα και να αξιολογήσουν το οικονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού τους. Επιπλέον, ζητήθηκε είτε να προτείνουν τροποποιήσεις στα δεδομένα τους (έσοδα-εξοδα) ώστε να έχουν θετικό αποτέλεσμα (έσοδα>έξοδα) είτε τρόπους ορθολογικής αξιοποίησης (αποταμίευση/επένδυση) σε περίπτωση που τα έσοδα ήταν περισσότερα από τα έξοδα.

Μέσω της δράση οι μαθητές κατανόησαν τις έννοιες τόκος, επιτόκιο, δάνειο, οικογενειακό εισόδημα, κατανάλωση και αποταμίευση. Επιπλέον, συνειδητοποίησαν την πρακτική εφαρμογή των μαθηματικών γνώσεων στην καθημερινή ζωή. Τέλος, αναγνώρισαν τη σημασία που έχει ο οικογενειακός οικονομικός προγραμματισμός ώστε η οικογένεια να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των μελών της.20160111_102656

20160111_103841 (1)