Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και της επεξεργασίας του Βιβλίου της Χρονιάς, οι μαθητές της Ε’ Τάξης συμμετείχαν στο πρόγραμμα “Γνωρίζω τα μνημεία της πόλης μέσα από αρχειακά τεκμήρια”. Αρχικά πραγματοποίησαν επίσκεψη σε τρία Βυζαντινά μνημεία που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, τα φωτογράφισαν και στη συνέχεια επέστρεψαν στα Αρχεία Ν. Λάρισας όπου τους μοιράστηκαν τεκμήρια με αναφορές για τα μνημεία αυτά. Αφού άντλησαν επιπλέον πληροφορίες για το κάθε μνημείο δημιούργησαν κολάζ με τις φωτογραφίες που τράβηξαν και τα αποσπάσματα των εικόνων.