Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας απένειμαν τα Αριστεία στους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης που την προηγούμενη σχολική χρονιά 2017-2018 (στην Ε’ Τάξη) είχαν άριστη επίδοση και στα 3 τρίμηνα σε μια ξεχωριστή τελετή κατά την οποία τονίστηκε η αξία της συνεχούς και διαρκούς προσπάθειας για την επίτευξη των υψηλών στόχων στον τομέα της γνώσης και της διάπλασης της προσωπικότητας.